RHYBUDD! Mae hon yn gopi archif o wefan Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru. Efallai na fydd y wybodaeth a gynhwysir yn gyfredol.


celtic woman

North Wales Lesbian Line


Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru

celtic woman

Dod Allan

Cymdeithasol

 

Hanes Lesbiaid
Llinellau Lesbiaid
DU a Iwerddon
Materion LHD
yng Nghymru a'r DU
Grwpiau Cymorth LHD
drwy Gymru
Cysylltwch a ni
English
entrance


safle Saesneg

 

 

 

Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru yw yr unig linell cymorth ffon yng Nghymru i lesbiaid a merched yn y gymuned, a lesbiaid a merched mewn amheuaeth am eu rhywioldeb, neu yn profi anawsterau yn berthnasol i'w rhywioldeb.

mobile

bell phoneFfoniwch: 01248 351263
Llinell cymorth Ar Agor bob Dydd Mawrth 7.00-9.00yn

 

Mae'r llinell cymorth hon wedi bod yn gweithredu am 18 mlynedd, mae'r rhai sydd yn cymryd y galwadau i gyd yn wirfoddol, yn cydnabod eu hunain fel lesbiaid, ac yn cynnwys siaradwyr Cymraeg.

top y tudalen nesa
 
Ymddiheuriad Dros Dro - Rwyf yn ymddiheuro am ddefnyddio llythrennau Saesneg anghywir lle fo angen llythrennau cymeriadau Cymreig. Sylweddolais fod y porwyr IE a NN yn dehongliƕr nodau Cymraeg i fewn i bob math o symbolau diddorol. Meddyliais fod hyn yn gwneud y testun yn fwy anodd yw ddarllen nag eu hamnewid am lythrennau Saesneg. Os oes gennych ffordd o ddatrys y broblem hon yna gyrrwch e-bost [email protected]