RHYBUDD! Mae hon yn gopi archif o wefan Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru. Efallai na fydd y wybodaeth a gynhwysir yn gyfredol.


celtic woman

North Wales Lesbian Line


Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru

celtic woman

Dod Allan

Cymdeithasol

 

Hanes Lesbiaid
Llinellau Lesbiaid
DU a Iwerddon
Materion LHD
yng Nghymru a'r DU
Grwpiau Cymorth LHD
drwy Gymru
Cysylltwch a ni
English
entrance


safle Saesneg

 

 

 

Cyslltwch a ni

    mail bag + cat

Os oes gennych eitem gymdeithasol yng Nghymru y buasech yn hoffi ei hysbysebu, neu le i aros ayb, anfonwch fanylion i [email protected]

envelope
Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru, Y Ty Gwydr, Rhes Trefeillion,Bangor, Gwynedd LL57 1AX.

phone
Ffoniwch a: 01248 351263 bob Dydd Mawrth 7.00>9.00yn


Special offer BOOK FOR SALE


The Chase Of the Wild Goose
written by Mary Louise Gordon,originally published by Hogarth Press London in 1936, republished as Llangollen Ladies in 2000.
RETAIL PRICE
£7.99
POSTAGE & PACKING
UK £2.50

currency conversion CONTACT NWLL at: [email protected]

Dangosodd adroddiad gan Hyrwyddo Iechyd Cymru yn Hydref 1995 Agweddau Rhywiol a Ffordd o Fyw yng Nghymru: Goblygiadau i Hyrwyddo Iechyd - Adroddiad Technegol 15 fod

Y cyfran yn ymadrodd gweithdrefn lesbiaid diweddar yng Nghymru, yn enwdig mewn ardaloedd gwledig, yn ail uchaf i'r Alban, tu allan i Lundain, 3.4%, ond yn derbyn 70% o anghymeradwyaeth o ryw rhwng marched. Gellir ei rhagdybio tra bo dynion hoyw yn symud i'r ddinas yn edrych am anhysbysrwydd ac awyrgylch llai bygythiol a mwy cefnogol, mae marched yn edrych am anhysbysrwydd mewn sefyllfaoedd gwledig.
Mewn geiriau eraill > mae llawer ohonom o gwmpas, ond rydym yn cuddio!