RHYBUDD! Mae hon yn gopi archif o wefan Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru. Efallai na fydd y wybodaeth a gynhwysir yn gyfredol.


celtic woman

North Wales Lesbian Line


Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru

celtic woman

Dod Allan

Cymdeithasol

 

Hanes Lesbiaid
Llinellau Lesbiaid
DU a Iwerddon
Materion LHD
yng Nghymru a'r DU
Grwpiau Cymorth LHD
drwy Gymru
Cysylltwch a ni
English
entrance


safle Saesneg

 

 

 

Materion LHD yng Nghymru a'r DU

Y CYNULLIAD CYMRAEG A STONEWALL CYMRU
L.L.G.C. I GYNYRCHU LLYFRYN GWASANAETHAU CEFNOGAETH YR UN RHYW
UK.GAY.COM I LYWYDDU SAFLE GWE LLINELLAU LESBIAID DU
Y CYFRIFIAD LESBIAID A HOYW
ELECTION 2001 LESBIAN & GAY POLL RESULTS (this section is awaiting translation)
EDEDEISEB AR Y WE

Y CYNULLIAD CYMRAEG A STONEWALL CYMRU

Gwelodd Rhagfyr flwyddyn dwythaf ffurfiad o Barti Gweithio i ddatrys sut orau i ddefnyddio'r arian a'i cynigwyd gan Stonewall a'r Uned Polisi Cyfartal o'r Cynulliad Cymraeg i gynorthwyo datblygu Fforwm LHD Cymraeg. Roedd y cyfarfod hwn yn y Cynulliad rhwng Edwina Hart AC, o'r Uned Polisi Cyfartal , Angela Mason o Stonewall, a 5 o unigolion neu gynrychiolwyr o grwpiau LHD De Cymru ac un o'r Llinell Lesbiaid Gogledd Cymru. Cynyddwyd y gynrychiolaeth erbyn yr ail gyfarfod yn Chwefror gyda 3 o Ogledd Cymru a chynrychiolwyr o Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Gwnaiff y cyfarfod yn Ebrill ddadansoddi y cais i'r Cynulliad am noddiant.

L.L.G.C. I GYNHYRCHU LLYFRYN GWASANAETHAU-CEFNOGAETH-YR-UN-RHYW

Mae LLGC wedi derbyn noddiant gan Fwrdd Elusennau y Loteri Genedlaethol, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Prosiect Rhywioldeb Sir Ddinbych ac undeb LADIM i gynhyrchu llyfryn dwyieithog Gwasanaethau-Cefnogaeth-Yr-Un-Rhyw yn rhestru yr holl wasanaethau cefnogaeth LHD sydd ar gael yng Nghymru. Caiff hwn ei ymrannu drwy y llyfrgelloedd, colegau, meddygfeydd ayb. er mwyn i LHD unig fedru ei hygyrch. Mae y safle gw yn dilyn www.same-sex-support-services-wales.org.uk

UK.GAY.COM I LYWYDDU SAFLE GWE LLINELLAU LESBIAID DU

Mae LLGC wedi perswadio UK gay.com i gynllunio a llywyddu y safle gw cyntaf i fanylu yr holl linellau cymorth a grwpiau Cefnogaeth Lesbiaid yn y DU ac Iwerddon. Dengys archwiliad diweddar gan LLGC fod y Llinellau Lesbiaid i gyd yn gweithredu yn ddewr ar ychydig o adnoddau ac ychydig o wirfoddolwyr. Bydd y safle gwe hon yn gwneud y Llinellau a Gwasanaethau Cefnogaeth Lesbiaid yn fwy hygyrch, yn cynorthwyo rhwydweithio, a gobeithio yn arwain at well rhagolygon noddiant i ni i gyd. Mae y safle gw yn dilyn www.lesbianlines.org.uk

Y CYFRIFIAD LESBIAID A HOYW

ELECTION 2001 LESBIAN & GAY POLL RESULTS (this section is awaiting translation)

The poll results are in. According to them, 45% of you will vote for the Lib Dems on Thursday, 39% for Labour. At the last election, their respective totals from those answering the poll were 29% and 53%.

The swing from Labour to Lib Dem among gay voters is 15%. This big shift is attributable to the Lib Dems` more progressive policies on gay rights - 72% believe they have the most positive stance on homosexuality, just 19% say Labour. It also means that 31% make Charles Kennedy their favourite politician, 14% name Tony Blair.

The Tories are even more unpopular among gay voters than they were four years ago: 8% of you intend to vote for them, down from 11% in 1997. Ann Widdecombe is the woman you love to hate - 42% of you name her as your least favourite politician.

Full results are at http://www.rainbownetwork.com/content/FeatureLife.asp?featid=9820

EDEDEISEB AR Y WE

Galwad i'r Prif Wenidog newydd sicrhau fod lhd yn chwarae rhan blaenllaw yn y difodol. Bydd y deiseb yn cael ei gyflwyno i'r Prif Wenidog ar ol yr eitholiad cyffrodinol:
http://www.thegayvote.co.uk/petition

 

top y tudalen
nesa